Neem contact op:088 430 30 76
Woonarken - Plezierboten - Zeilboten - Woonboten - Jachten - Binnenvaartschepen
Afbeelding 1 Afbeelding 2

Vraagt uw verzekeraar of bank om een taxatie van uw boot of woonschip?
Laat de waarde van uw boot onafhankelijk vaststellen door een erkend Scheepstaxateur. Een onafhankelijke waardebepaling is vaak nodig bij het afsluiten van een nieuwe verzekering, zeker als deze op basis Vaste Taxatie (artikel 7:960 (7.17.2.24) BW) voor 3 jaar waardevast wordt verzekerd. Ook voor financieringen en bij verkoop geldt de Taxatie als leidraad voor de waarde.

Waarom een taxatie?

Een onafhankelijke waardebepaling door een erkend taxateur kan nodig zijn bij boedelscheiding, aan- of verkoop van het schip, het aanvragen van een financiering, et cetera. Ook indien u het vaartuig verzekerd op basis van Vaste Taxatie is een taxatierapport noodzakelijk. Bij het laatste zal het vaartuig ook iedere 3 jaar opnieuw getaxeerd moeten worden om de dan geldende dagwaarde vast te leggen.

Taxatie (artikel 7:960 (7.17.2.24) BW)

Bij een taxatie ligt de aandacht meer op de waardebepaling van het object en wordt de technische- en algehele onderhoudsstaat visueel beoordeeld. Een taxatie wordt uitgevoerd als onderdeel uit van een uitgebreide Aankoopkeuring maar is uiteraard ook zonder Aankoopkeuring mogelijk.

Taxaties kunnen noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

  • Aankoop van het vaartuig
  • Financiering van de vaartuig
  • Oversluiten van een hypotheek of verbouwing (herfinanciering)
  • Boedelscheiding
  • Verkoop van de boot
  • Verzekering (Vaste Taxatie Burgerlijk Wetboek Artikel 7:960 (7.17.2.24))
  • Successie (overlijden)

Indien u een verzekering afsluit op basis Vaste Taxatie dan is uw boot voor 3 jaar verzekerd voor de getaxeerde dagwaarde. Na 3 jaar zal het vaartuig opnieuw getaxeerd moeten worden voor de nieuwe taxatiewaarde. Heeft u de eerste Taxatie door ons uit laten voeren dan bieden wij een scherpe korting op hertaxatie!